Unicorn
SK  EN      LinkedIn      

 

Unicorn je dynamická skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.
Již od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu.
Poslání Unicornu
Skupina se zaměřuje na tři produktové oblasti - Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College.

Přidaná hodnota
 
Dbáme na to, aby produkty a služby poskytované společností Unicorn Systems vyhověly náročným požadavkům:
Kvalita: Náš produkt má schopnost být použit. Řeší potřeby zákazníka.
Image: Chceme mít spokojené zákazníky a chceme mít sami radost z toho, co dodáváme.
Efektivita: Děláme věci, které mají smysl, přidáváme hodnotu, maximálně podporujeme synergický efekt
   a klíčovým parametrem přitom zůstává poměr cena/výkon.
 
10 klíčových principů
 
Následující souhrn deseti klíčových myšlenek a principů se projevuje ve všech činnostech Unicornu. Tvoří základní stavební pilíře dalších pravidel. Pořadí myšlenek vychází z jejich důležitosti a zároveň platí, že jednotlivé myšlenky spolu navzájem souvisí.
Systémový přístup
Delegace kompetencí
Zaměření na zákazníky
    a spolupracovníky
Orientace na cíl
Standardizace procesů
 
Průběžné hodnocení
Sdílení informací
Paměť a poučení
Soustavné zlepšování
Stabilita a bezpečnost
 

Historie
 
O historii společnosti Unicorn si můžete přečíst v sekci Historie společnosti.
 
        © 2016 Unicorn a.s. 
Unicorn
        We use Plus4U powered by Unicorn Universe